Thursday, 19/05/2022 - 19:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH QUẢNG BỊ

BÀI TUYÊN TRUYỀN Pháp luật về Phòng, Chống dịch bệnh Covid - 19

 

UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Pháp luật về Phòng, Chống dịch bệnh Covid - 19

 
  

 

 

I. NHỮNG VIỆC NÊN LÀM

  1. Văn bản pháp luật về phòng chống Covid -19.

- CB,GV,NV,HS cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật của cấp trên về phòng chống dịch bệnh Covid -19.

  1. Nội dung chấp hành pháp luật trong phòng chống Covid - 19

- Thực hiện cách ly với nhau giữa gia đình, thôn bản, xã, huyện, tỉnh.

- Mọi người dân hạn chế tối đa ra đường trừ trường hợp thật sự cần thiết, khẩn cấp như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh…

-  Người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm phòng, chống dịch tại cơ sở trường  mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho CB,GV,NV và học sinh .

- Nhà trường chịu trách nhiệm về việc cán bộ, giáo viên, nhân viên để lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trường học.

* Một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính,  xử lý hình sự liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

TT

 

Hành vi vi phạm

 

Mức xử phạt

 

Căn cứ pháp luật

 

1

Trường hợp cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

 

Áp dụng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

2

Cá nhân có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19.

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

3

Cá nhân không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19.

Mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

4

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch.

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 4; điểm a, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

5

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 4; điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

6

Cá nhân không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh Covid-19.

Mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

7

Cá nhân trốn khỏi nơi cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

8

Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân (1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức). Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân (2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức) đối với một trong các hành vi nêu trên trong trường hợp vi phạm nhiều lần; tái phạm.

Căn cứ khoản 5 Điều 3, khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ).

9

Cá nhân cung cấp, chia sẻ lên mạng xã hội thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19

Mức phát tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Căn cứ Khoản 3 Điều 4; điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

10

Cá nhân có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288  Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Theo đó, mức phạt tù đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ khoản 1.4 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

11

Cá nhân trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh Covid19 thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ khoản 1.2 mục 1 mục Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

12

Cá nhân không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ quy định tại điểm 1.1 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

13

Cá nhân có một trong những hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

14

Cá nhân có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, mức phạt tù đến 7 năm.

Căn cứ quy định tại khoản 1.9 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

15

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ quy định tại khoản 1.3 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

16

Cá nhân có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Theo đó, mức phạt tù đến 15 năm và còn có thể bị phạt tiền đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ quy định tại khoản 1.8 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

17

Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, mức phạt tù đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ Quy định tại khoản 1.10 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

 

 

 

 

3. CB,GV,NV và học sinh nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế:

http://mnthuongcoc.edu.vn/upload/103488/fck/files/2021_09_25_10_24_502.jpg

- Đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế...). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

- Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác.

- Không tập trung đông người.Thực hiện quy định pháp luật về số lượng người làm việc tại trường.

- Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng Ncovi; cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn.

4. Quy định pháp luật về chế độ làm việc

- Chế độ làm việc của CB,GV,NV tróng nhà trường được thực hiện theo quy định pháp luật trong phòng chống Covid -19.

5. Quy định pháp luật về tiêm Vacxin Covid – 19

- CB,GV,NV trong nhà trường tham gia tiêm chủng theo quy định pháp luật.

Tiêm chủng là chiến lược phòng ngừa y tế công cộng hàng đầu nhằm chấm dứt đại dịch Covid -19.Tiêm chủng giúp trường học có thể sớm trở lại học tập trực tiếp.

6. Quy định pháp luật khi tham gia giao thông,lưu thông trong điều kiện giãn cách.

- Mỗi cá nhân khi tham gia giao thông ,lưu thông trong điều kiện giãn cách xã hội phải tuân thủ quy định pháp luật đề ra.

- CB,GV,NV,HS Không đi/đến các địa phương, vùng đang có dịch và các địa điểm có sự xuất hiện ca bệnh F0 tại các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế.

- Thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh và các địa điểm các ca bệnh đã đến. Nếu trở về từ các vùng có dịch hoặc có tiếp xúc gần, tiếp xúc liên quan với người bệnh phải thực hiện khai báo y tế, cách ly, theo dõi y tế theo quy định.

- Khi có dấu hiệu sốt,ho,khó thở… gọi điện đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương 0936025899 để được tư vấn ,hỗ trợ,hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

II. NHỮNG VIỆC KHÔNG LÀM

- CB,GV,NV,HS Không đi/đến các địa phương, vùng đang có dịch và các địa điểm có sự xuất hiện ca bệnh F0 tại các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế.

- Không bao che các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly, không khai báo y tế, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi công cộng, cơ sởy tế...) và kịp thời thông báo cho chính quyền sở tại và cơ quan y tế gần nhất.

- Không truyền bá, đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin cá nhân của người bệnh, người nghi ngờ nhiễm bệnh, người thuộc diện cách ly tập trung... trên Internet, mạng xã hội.

- Những hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện truyền thông.

* Mọi người hãy bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi CB,GV,NV  hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

+ Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe; hạn chế đến các cơ sở khám chữa

bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền.

 - Với tinh thần "chống dịch như chống giặc" mong rằng tất cả thành viên trong trường  chúng ta tự giác khai báo y tế để thực hiện các biện pháp giám sát y tế, cách ly phù hợp để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hãy bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn!


                                                                    Quảng Bị, ngày 22 tháng 10 năm 2021

                                                              Y TẾ

 

 

                                                                  Tạ Thị Thu Hằng

 

 

 

 

             

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 05 : 244
Năm 2022 : 2.345